Vinoř - dům čp. 48

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba na půdorysu písmene L, která je krytá sedlovou střechou. V průběhu 19. století či na počátku 20. století prodělala pak stavba klasicistní úpravu, která jí dala současný malebný vzhled.

Dojmy: Malebná stavba, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×