Troja - vinice sv. Kláry

Informace

Navštíveno: 2. 5. 2014

Historie: Zdejší vinice byla založena někdy během vlády Václava II. Dle dokumentu napsaného roku 1228 náležela tato vinice klášteru sv. Jiří na Pražském hradě. Není však jisté, jestli to byla přímo tato vinice, jisté ale je že tato vinice zde byla během vlády císaře Karla IV. protože dle jeho nařízení ze dne 16. února 1358 byli všechny vhodné pozemky proměněny na vinice. Největšího rozkvětu zde vinařství dosáhlo za vlády císaře Rudolfa II. V pobělohorské době ale veškeré vinice pomalu pustli, i tak ale měla Praha ještě v roce 1776 700 ha vinic. V 2. polovině 19. století v ruchu obrozenectví, došlo také k obnově českého vinařství. Tato vinice byla spojena s postavou hraběte Václava Vojtěcha ze Štemberka, který zde nechal vybudovat barokní zámek, ke kterému patřila. V roce 1842 zakoupil zdejší zámek spolu s okolními pozemky od kláštera alžbětinek kníže Veriand Windischgrätz, který následně obnovil zdejší vinici. Následně získali zdejší vinici rodina Židlických, kteří vlastnili tuto vinici až do roku 1925, v tomto roce byla také tato vinici změněna na zahradu. Již v letech 1950 – 1953 byla tato vinice opět přeměněna na vinici a následně v 70. letech 20. století získala svou současnou tvář. V roce 1995 pak tato vinice přešla pod správu Pražské botanické zahrady, která pokračuje v práci ji navrátit původní jas.

Zdroj: http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/navstevnicke-okruhy/vinice-sv.-klary.html?page_id=181

Dojmy: /Úhledně srovnaná vinice, která lahodí oku, jen by sem nemuselo tolik pražit sluníčko.

Mapa

a

Fotografie

×