Troja - PP Salabka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Salabka v Praze - Troji je přírodní památkou od roku 1982 o celkové rozloze 0,85 ha. Na jejím území se nachází chráněné stepní rostlinné společenstvo vřesovištního typu. Území má přibližně tvar lichoběžníku o délce 300 a šířce 100 metrů. Rozkládá se na ploše 0,85 hektaru v nadmořské výšce 225 až 260 metrů na strmé stráni skloněné k severozápadu blízko hranice Troji a Bohnic, v těsném sousedství Pražské botanické zahrady. Prochází tudy naučná stezka. Na podkladu buližníku a břidlice roste řada vzácných rostlin. Kromě vřesu obecného se zde vyskytuje štírovník růžkatý, válečka prapořitá, ovsík vyvýšený, ovsíř luční, metlička křivolaká, hlaváč bledožlutý, kostřava žlábkatá a máčka ladní. V tomto prostředí podobném stepi se daří některým vzácným druhům hmyzu - žije zde například otakárek fenyklový. Existence těchto rostlin je kromě vhodného podloží a klimatických podmínek závislá i na vnějších podmínkách, zejména spásání porostů a jejich občasném kontrolovaném vypalování. Magistrát hlavního města Prahy proto ve spolupráci s botanickou zahradou nechává území přírodní památky pravidelně spásat kozami a ovcemi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salabka

Dojmy: Malebná přírodní památka, kterou jsem bohužel nafotil v zimě.

Mapa

a

Fotografie

×