Troja - hradiště na Farkách

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Tato asi 90 m vysoká ostrožna nad Vltavou byla osídlena pro svou výhodnou podobu již od pravěku. První osídlení se zde nacházelo již v době kamenné. V tomto období zde byly vyhloubeny objekty tzv. protořivnáčského stupně kultury kanelované, která zde existovala někdy kolem roku 3000 př. n. l. Další osídlení se zde nacházelo v době kolem roku 1500 př. n. l., kdy zde byla věteřovská kultura. Během této doby zde vznikla osada, který byla opevněná dvojí linií opevnění. Vnější byla dřevěná palisádová hradba a vnitřní byla zeď z nasucho kladených kamenů. Další osídlení se zde nacházelo mezi lety 800 – 500 př. n. l., kdy zde sídlila bylanská kultura. V této době byla osada opevněná mohutnou palisádou s příkopem. V této době se zde pak nacházela řada obytných stavení a také zde byly výrobní objekty. Postupně se tato osada rozrostla za hranice vlastní palisády, a tak zdejší opevnění postupně zaniklo. Následně zanikla i samotná osada. Zdejší hradiště je pak archeologicky známé již od počátku 20. století. V roce 1996 zde začal být budován Archeopark v Praze-Troji. Ten ale nebyl nikdy dokončen a tak jej připomíná jen replika původní palisády, která se zde původně nacházela.

Zdroj: http://www.praha-archeologicka.cz/p/304?page=3

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/hradiste-na-farkach-15949031

Dojmy: Velmi prastaré hradiště, kde je krásný výhled na řeku vltavu.

Mapa

a

Fotografie

×