Smíchov - usedlost Konvářka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Konvářka je bývalá viniční usedlost v Praze 5-Smíchově v ulici Na Konvářce, na východním svahu Dívčích hradů. Původní vinice Kantorka měla velikost 32 strychů a v polovině 15. století ji držel Jan ze Žatce řečený Kantor. Bývaly při ní usedlost a věž, které stály před vinohradem, pod vinicí pak menší rybníky. Po zrušení rybníků před rokem 1488 vznikla na jejich místě štěpnice. 16 strychů z vinice Kantorky získala roku 1507 Dorota Konvová. O 6 strychů se pozemky rozrostly po roce 1580, kdy k nim byla připojena vinice Knoflíčka majitele Jana Malého řečeného Knoflíček. Spojenou vinici po čase majitel rozdělil na 4 díly, od roku 1615 byla opět spojena. Pod názvem Konvářka je vinice s usedlostí doložena roku 1654, kdy tato usedlost již stála. Usedlost byla postavena v barokním slohu. Další její majitelé, křižovníci s červenou hvězdou, ji drželi již před rokem 1840. V té době se usedlost skládala ze tří budov: z obytného stavení, stáje a stodoly. Snad již tento řád v průběhu 2. poloviny 18. století upravil tuto usedlost v barokním slohu do její současné podoby jako patrovou zděnou stavbu, která je krytá mansardovou střechou. Na počátku 20. století byla tato usedlost upravována architektem Kořínkem, ale i tak si zachovala svůj původní vzhled. Snad po konci 2. světové války byla tato usedlost znárodněna a byla rozdělena na tři různá stavení. Ale k tomuto mohlo dojít i v 1. polovině 20. století, jen se mi zdá že se tak stalo v 2. polovině 20. století pravděpodobnější. Z hlavního obytného stavení se stala budova čp. 192/24, ze stájí se stali byty a získaly čp. 3141/26 a ze stodoly se stal ateliér a získal čp. 2917/22.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konv%C3%A1%C5%99ka_(usedlost_na_Sm%C3%ADchov%C4%9B)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-konvarka-15287592

Dojmy: Krásná barokní viniční usedlost, která se zachovala do současnosti v původním vzhledu.

Mapa

a

Fotografie

×