Smíchov - Usedlost Cihlářka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Cihlářka je původně viniční pražská usedlost na Smíchově. Kdysi se jí říkalo Žufnička – význam tohoto názvu se ale nepodařilo zjistit. V 1. polovině 17. století se držitelem této tehdy snad renesanční či raně barokní usedlosti stal Jiřík Cihlář – odtud název Cihlářka, který se používá dodnes. Dalším majitelem byl novoměstský měšťan Šimon Černý. Počátkem 18. století byla tehdy malá viniční usedlost přebudována do barokní podoby. Z této doby se dodnes zachoval v patrové místnosti trámový záklopový strop, který je orientálně malovaný a lze na něm spatřit – mimo jiné – motiv vinné révy. Kolem roku 1840 se usedlost skládala z obytné a hospodářské budovy. Usedlost vlastnil Karel Dittrich, jemuž současně (kolem roku 1840) patřily i další usedlosti: Popelka a Provaznice. V 19. století byla před obytnou budovou upravena terasa s prolamovaným zábradlím. V roce 1882 vlastnili usedlost doktor Matouš Fučík a Josef Malina. Ve 20. letech dvacátého století byla usedlost přestavěna na vilu zvanou Mimosa a zbytky bývalé hospodářské stavby zmizely. Dnes slouží k obytným účelům. Jedná se o patrové stavení, které je kryté valbovou střechou a stavení je opatrřeno výrazným balkonem s arkádami.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cihl%C3%A1%C5%99ka

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-cihlarka-15320395

Dojmy:

Mapa

a

Fotografie

×