Sedlec - PP Podbabské skály

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Přírodní památka Podbabské skály se nalézá na území Prahy 6 nedaleko Lysolajů, mezi městskými částmi Praha - Bubeneč a Praha - Sedlec. Jedná se o strmé skalní útvary ležící nad železniční tratí. V horních partiích na sprašových půdách roste teplomilná převážně bylinná vegetace a nižší keře. Na území se vyskytují vzácné druhy bezobratlých. Nacházejí se zde jedna renovovaná boží muka a Ovčí Hrádek pána z Kozího Hrádku. K formování útvaru došlo již v proterozoiku a je součástí Barrandienu. Důvodem pro vyhlášení přírodní památky byla ochrana rostlinných společenstev skal, skalních a hlinitých stepí s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. K vyhlášení této přírodní památky došlo dne 1. září 1982 o celkové rozloze 0.84 ha. Na území přírodní památky rostou mnohé vzácné druhy rostlin - česnek chlumní, rozchodník bílý, trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), kostřava walliská, pryšec sivý, kavyl Ivanův, křivatec český, tařice skalní a rozrazil ladní. Území PP je útočištěm pro mnoho stepních druhů hmyzu, významný je například výskyt otakárka ovocného. Z obratlovců se zde vyskytuje ještěrka obecná a slepýš křehký.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbabsk%C3%A9_sk%C3%A1ly

Zdroj fotografie z blízka: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podbabsk%C3%A9_sk%C3%A1ly

Dojmy: Krásná přírodní památka, kterou jsem bohužel nenafotil z blízka.

Mapa

a

Fotografie

×