Staré Město - dům u Zlatého Zajíce

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházel gotický dům pocházející někdy z počátku 15. století. Následně na přelomu 16. a 17. století prošel renesanční přestavbou, po které byl dům v polovině 18. století přestavěn pozdně barokně, tato přestavba dala domu současnou podobu. V průběhu 19. století pak prodělal jen několik klasicistních úprav, které utvořili jeho současný vzhled.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1087797

Dojmy: Zajímavý nárožní dům, nacházející se bokem od veškerého ruchu.

Mapa

a

Fotografie

×