Staré Město - palác Platýz

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli tři domy, které zakoupil Friedrich Burgundský, který byl členem dvora Karla IV. a v roce 1347 na jejich místě nechal vybudovat palác. Tento palác popsal Václav Hájek z Libočan ve své kronice jako: „Podobný hradu s vysokou věží“. V roce 1405 přešel tento palác na Jana Bradatého ze Stříbra, který zde v roce 1408 prováděl disputace o správnosti výkladu Wiklefových spisů. Následně tento palác zakoupil v roce 1586 císařský rada a sekretář Rudolfa II. Jan Platais z Plattenšteina, po němž byl tento palác pojmenován. Tento muž nechal renesančně upravit fasádu a přistavit lodžii v 1. patře, jejíž zbytky jsou patrné dodnes. V roce 1637 získal tento palác hrabě Jan ze Štenberka, který na paláci nechal provádět barokní úpravy, a taky dal vzniknout průchodu z Uhelného trhu na Národní třídu. V roce 1715 získal tento palác rytíř Jan Leopold Paar sňatkem s Marií Terezií ze Štenberka. V této době zde vznikla proslulá šermířská škola, poštovní úřad, ale také se zde konali plesy a koncerty. V roce 1797 se stal majitelem tohoto palác velkostatkář Jakub Wimmer, který nechal barokně upravit konírny v suterénu. V roce 1813 zakoupil palác rytíř František Daubek, který jej nechal přestavět na činžovní dům, a vytvořit empírové průčelí podle stavitele Jindřicha Hausknechta, čímž došlo k otočení domu z Uhelného trhu na Národní třídu. Současně se tímto krokem stal tento činžovní dům jedním z nejstarších a současně největších svého druhu v Praze.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Plat%C3%BDz

Dojmy: Zajímavý dům, škoda že se nedá dostat do sklepení, jsou tam zachovány zbytky středověkých hradeb.

Mapa

a

Fotografie

×