Staré Město - u Dvou Okounků

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházel nějaký menší gotický objekt, ze kterého se zachoval sklep, ten byl ale pravděpodobně stržen a na jeho místě vyrostla renesanční stavba, která se dočkala klasicistní přestavby v roce 1823 podle architekta Karla Poláka. Chvilku po ní následovala další klasicistní přestavba, která je již zaznamenána na Langweilově papírovém modelu Prahy. V roce 1881 pak proběhla neorenesanční přestavba, která z této stavby učinila pavlačový činžovní dům, kdy většina původní grafitové výzdoby je ukryt pod vrstvou fasády.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38414/1-164

Dojmy: Zajímavé stavení, které na první pohled vypadá nověji, než ve skutečnosti je.

Mapa

a

Fotografie

×