Staré Město - Nová Radnice

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Budova byla vystavěna v letech 1908-1911 podle původního návrhu významného secesního architekta Osvalda Polívky ve slohu pozdní secese, tyto plány byly ještě v průběhu stavby několikrát dále upravovány. Budovu zdobí sochy a plastiky Stanislava Suchardy, Josefa Mařatky a Ladislava Šalouna. Samotná stavba byla vystavěna na místě, kde dříve stával románský kostel sv. Linharta zbořený roku 1798, Jarošův dvorec zmiňovaný v roce 1298 a malý románský dům, ve kterém byli nalezeny freskové portréty králů. Budova, která měla sloužit především jako berní (finanční) úřad, byla na svou dobu moderně vybavena dvěma oběžnými výtahy (tzv. páternostery). Jádro budovy tvořila velká zastřešená dvorana v úrovni prvního podlaží, která dnes slouží jako hlavní zasedací místnost pro pražské zastupitelstvo. V Nové radnici od roku 1945 sídlí vedení hlavního města. Kromě primátorky, zde také sídlí Rada hlavního města Prahy a některé odbory. Na severním nároží je socha Železný rytíř a na jižním socha Rabbi Löw od Ladislava Šalouna. V roce 1998 byla v radnici umístěna pamětní deska Milady Horákové od akademické sochařky Jaroslavy Lukešové.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15412081&sequence=1&mode=parametric&indexId=40877%2F1-1741&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_radnice_(Praha)

Dojmy: Nádherně zdobená obrovská stavba, ukrytá v pražské zástavbě.

Mapa

a

Fotografie

×