Staré Město - dům u Modrého Sloupu

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Dům je poprvé zmíněn v roce 1401, jde ale o starý gotickýdům vzniklý v několika etapách (např. před koncem 14. století byl rozšířen o podloubí). Na začátku renesance, mezi lety 1531–1551, kdy byl jeho majitelem vladyka Chmel ze Semechova, byl dům zvýšen na dvě patra (zhruba do výšky dnešních tří). Další přestavba tentokrát barokní proběhla před rokem 1726 a roku 1807 dům klasicistně přestavěl Zachariáš Fiegert. Následně V roce 1952 bylo zbouráno dvorní stavení a v roce 1956 byl dům adaptován pro potřeby radnice podle projektu architekta Fiegla.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15555745&sequence=1&mode=parametric&indexId=38217%2F1-41&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_%C5%BDlut%C3%A9_sochy

Dojmy: Velice zajímavý a úzký dům, stojící na Malém náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×