Staré Město - dům u Kamenného Beránka

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházel románský dům z přelomu 12. a 13. století. Tento dům byl znovu vystavěn v gotickém slohu v 2. polovině 14. století. Následně proběhla přestavba domu, která probíhala do roku 1531. Domovní znak je byl vytvořen v roce 1530, ale je záhadný tím že zdejší beran má jen jeden roh, a vypadá to tak že byl předělán ze staršího domovního znamení na jednorožce. Tuto změnu domovního znamení dokládá i to, že již od poloviny 16. století je dům zmiňován jako dům u Jednorožce. Další přestavby se dům dočkal na počátku 17. století podle plánů Benedikta Rejta, kdy byl renesančně přestavěn. Od roku 1778 až do roku 1945 zde pak sídlila věhlasná lékárna u Bílého Jednorožce. Dům byl poškozen během květnové revoluce v roce 1945 a následně zachvácen požárem. Celý dům byl po této tragédii velmi radikálně znovu vystavěn a upraven.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38633/1-297

Zdroj: https://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/praha/praha-1-centrum-stare-mesto-josefov-mala/8788-dum-u-kamenneho-beranka/

Dojmy: Zajímavé stavení, jehož dominantou je hlavně domovní znak.

Mapa

a

Fotografie

×