Staré Město - dům u Jezulátka

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházeli tři gotické domy, které ale postupem času zpustli. V roce 1595 je získal Otta z Losu, který je následně v roce 1621 nechal přestavbou spojit do jednoho domu. Poté následovala v roce 1726 přestavba, která dala této stavbě současný vzhled. Další úpravy, která se týkala především zadní části domu a interiéru proběhla v roce 1795 podle architekta Schmidta, kdy bylo především zřízeno samostatné schodiště v zadní části budovy.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1086011

Dojmy: Zajímavý domek, který má nádech domku středověkého.

Mapa

a

Fotografie

×