Smíchov - pravoslavný chrám sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 27. 7. 2014

Historie: Tento roubený kostel byl postaven ve 2. polovině 17. století v obci Velké Loučky u Mukačeva, která se nachází v dnešní zakarpatské Ukrajině. V roce 1793 byl tento kostel prodán obci Medvedovce, kteří jej v roce 1929 postoupili Praze. Celý převoz tohoto kostela pak sponzorovalo národní muzeum. Mezitím se vymýšlelo a dohadovalo kde bude tento kostel vztyčen. Nakonec bylo rozhodnuto o Petřínském svahu v horní části zahrady Kinských. Na konstrukci kostela pak dohlížel sám farář z Medvedovců.

Zdroj: http://stovezata.praha.eu/kostel-sv-michala-v-kinskeho-zahrade.html

Dojmy: Krásný kostelík, ke kterému určitě stojí udělat si výšlap.

Mapa

a

Fotografie

×