Staré Město - dům Budovců z Budova

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: V místě dnešního paláce Budovců z Budova stával od 14. století gotický dům, postavený v době panování krále a císaře Karla IV. Dům v průběhu let několikrát změnil majitele, až roku 1617 připadl českému šlechtickému rodu Budovců z Budova původem ze západních Čech, jejichž jméno nese dům dosud. Majitelem domu se stal Václav Budovec z Budova (28. srpna 1551 - 1521. června 1621), který se aktivně podílel na českém stavovském povstání. Za neposlušnost císaři Ferdinandovi II. byl po porážce stavů v bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620 Václav Budovec z Budova, v roce 1621popraven na Staroměstském náměstí společně s dalšími 26 pány. Po smrti Václava Budovce nebyl jeho pražský dům zkonfiskován, nýbrž přešel na jeho vdovu Annu Budovcovou z Budova. Ta jej v roce 1628 prodala hraběnce Anně Marii z Nagerollu. Dům byl ještě několikrát architektonicky upravován, svou barokní podobu získal v 17. století. Na počátku 19. století vznikl pavlačový vnitroblok. Roku 1918 dům získali manželé Hlaváčkovi. Antonín Hlaváček byl majitelem výrobní firmy Helligon, vyrábějící akordeony. Manželé Hlaváčkovi zde roku 1927 na vlastní náklady nechali vyhotovit sochu Václava Budovce a pamětní desku s nápisem tohoto znění:

„Vlastníkem tohoto domu byl Václav Budovec z Budova, pán na Mnichově Hradišti, Klášterci a Zásadce. Narodil se 1547 a byl druhým mezi popravenými 27 českými pány, kteří krváceli na popravišti dne 21.6.1621 za svobodu své víry a za práva zemská. Ant. Bílek, 1927.“

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Budovc%C5%AF_z_Budova

Dojmy: Zajímavý a nádherný dům ukrytý před zraky turistů, poblíž Ungeltu.

Mapa

a

Fotografie

×