Staré Město - budova Akademie Věd

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházela středověká lázeň, křižovnický špitál, solnice, cihelna a vápenice. Tyto prostory pak zakoupila Spořitelna česká založená v roce 1825, která se jal do úpravy zdejšího nábřeží, čímž stoupla hodnota zdejších pozemků, a byl položen základ výstavbě Národní třídy, dříve Ferdinandově třídě, která vyrostla na původním hradním příkopu. Tato společnost se totiž rozhodla zde vystavět své reprezentativní sídlo, a tak vyhlásila soutěž, kterou vyhrál návrh Ignáce Vojtěcha Ullmana. Již v roce 1857 byly strženy původní stavby a následně započala výstavba neorenesanční budovy, která trvala až do roku 1863. Stavbu pak realizoval pražský stavitel Jan Bělský. Vnější alegorie jsou podle plánu Josefa Mánesa a sochy v interiéru podle Josefa Václava Myslbeka a Josefa Mařatky. Tato stavba ale již v roce 1893 nedostačovala, a tak byly přikoupeny nové pozemky a následně byla budova v západním směru rozšířena v letech 1894 – 1896 stavitelem Friedichem Schrachtem. V roce 1943 byla tato spořitelna sloučena se Spořitelnou Pražskou a vznikla tak jednotná instituce a ta zde sídlila až do roku 1952. V té době vznikla Československá akademie věd, a tak bylo potřeba pro tuto organizaci najít dostačující prostory. V roce 1954 byla tato budova převedena do rukou akademie věd, která se jala přestavět interiér budovy, ale také v roce 1956 vznikli garáže s terasou.

Zdroj: http://www.atlasceska.cz/praha/budova-akademie-ved-ceske-republiky/

Zdroj: http://abicko.avcr.cz/2008/11/09/

Dojmy: Zajímavá bohatě zdobená stavba, jen škoda že jsem nenahlédl dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×