Staré město - kostel sv. Františka z Assisi

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2013

Historie: Špitální bratrstvo sv. Františka založila sv. Anežka v roce 1233. Toto bratrstvo se věnovalo především charitativní péči, a tak jim dal král Václav I. do péče Juditin most a dal jim právo zde vybírat mýto. Ještě za vlády Václava I. v roce 1252 začal zde řád stavět vlastní špitál, konvent a kostel sv. Ducha. V roce 1378 postihl tento konvikt požár, který dolehl i kostel, ten byl následně opraven. V průběhu 17. století byl tento kostel zbořen a v letech 1679 – 1685 zde začal být budovaný nový barokní kostel podle plánů architekta Jeana Baptisty Matheye a stavitelů Gaudenzia Casanovy a Domenica Canevalleho. Zbytky původního kostela jsou dochovány pod tímto chrámem, kde je kaple s krápníkovou výzdobou, která je vyfocena u muzea Karlova mostu. V tomto původním kostele jsou pak dochované zbytky gotické výmalby a pod touto kaplí je pak umístěna zdejší krypta.

Nejstarší dekorací kostela je freska sv. Ducha od neznámého autora z roku 1684, za štukovou výzdobou v interiéru pak stojí Jeremiáš Süssner a Konrád Max Süssner a pochází z doby před rokem 1690. Uvnitř se také nachází obrazy od Václava Vavřince Reinera a Jana Kryštofa Lišky. Vnější sochařskou výzdobu pak vytvořil Matouš Václav Jäckl v roce 1717 a Jan Antotín Quittainer v roce 1758.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/499/kostel-sv-frantiska-serafinskeho-z-assisi

Dojmy: Nádherně zdobený kostel, bohužel se vevnitř nesmělo fotit.

Mapa

a

Fotografie

×