Smíchov - Klášter Sacré Coeur

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Klášter Sacré Coeur či Sacré Cœur (Srdce Ježíšovo) [sakré kör] je klasicistní areál bývalého kláštera s kostelem téhož zasvěcení v Praze 5 - Smíchov, Holečkova ulice 31. Areál kláštera vznikl na pozemcích někdejších viničních usedlostí hraběte Claryho a vily továrníka Riedla z Riedelštejna v roce 1872. Klášter s penzionátem a vzdělávacím ústavem pro výchovu dívek ze šlechtických rodin byl postaven podle projektu architekta Václava Lásky s finančním přispěním císařovny vdovy Marie Anny. Součástí budov je novogotický kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Sacré Coeur), postavený v letech 1882–1884 podle projektu beuronského benediktina P. G. Béthuna a základní kámen byl položen dne 30. června 1882. Císařovna Marie Anna darovala kostelu relikvie římské prvomučednice Flavie Viktorie, přinesené z katakomb v Římě společně s náhrobní nápisovou deskou. Ostatky byl vloženy do hlavního oltáře a deska vsazena do stěny oltářní menzy. Interiér kostela je pak vyzdoben nástěnnými malbami ve stylu beuronské benediktinské školy, polychromování provedli benediktini z Emauzského kláštera. Klášterní areál majetkem původně francouzské kongregace Dames du Sacré Coeur (paní Nejsvětějšího srdce Páně). V roce 1919 německojazyčné řeholnice, které většinou nemluvily česky, odešly do Rakouska nebo do Německa. Řád prodal klášterní areál státu, kostel i kaple sv. Jana Nepomuckého byly odsvěceny, oltářní obrazy (mj. Lva Lercha) byly rovněž prodány. Prostory kláštera dále sloužily jako kancelářské pro Ministerstvo pošt a telegrafů, po druhé světové válce také pro Poštovní muzeum a další instituce. V průběhu devadesátých let 20. století byl klášterní areál zrestaurován včetně klášterní zahrady. Od roku 1998 je v soukromém majetku a slouží komerčním záměrům. Co se týká popisu kláštera, tak klášterní budova je půdorysně i architektonicky členitá. Její součástí je novogotický kostel se sedlovou střechou a čtyřbokou hranolovitou věží, zakončenou křížem. Na věži jsou kruhové hodiny. V interiéru kostela jsou nástěnné malby ve stylu beuronské benediktinské školy. Z původní klášterní zahrady zůstala zachována kašna a malé jezírko. Část klášterního dvora slouží jako parkoviště. Areál je od Holečkovy ulice oddělen ohradní zdí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Sacr%C3%A9_Coeur

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_srdce_P%C3%A1n%C4%9B_(Sm%C3%ADchov)

Zdroj fotografií, které nejsou focené přes plot: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kl%C3%A1%C5%A1ter_dam_Srdce_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova_Sacr%C3%A9_Coeur

Dojmy: Velmi zajímavý klášter, který bohužel nebyl moc vidět a tak jsem si zapůjčil všechny fotografie, které nejsou focené přes plot.

Mapa

a

Fotografie

×