Smíchov - dům čp. 137/6

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Tato usedlost byla postavena v klasicistním slohu někdy mezi lety 1820 – 1840, kdy byla budována osada Buďánka v místech bývalého vápencového lomu. Usedlost byla postavena jako patrové stavení, které je krytá valbovou střechou. V 80. letech 20. století byla usedlost vykoupena městem Prahou, jelikož celá osada měla být zbořena a na jejím místě měl být postaven panelový dům. Naštěstí ale došlo k sametové revoluci, během které byl demoliční výměr zrušen. I tak tato stavba postupně chátrala, jediného čeho se zatím dočkala byla nová střecha, která byl udělána v průběhu 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://www.prahaneznama.cz/praha-5/smichov/budanka/

Dojmy: Zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×