Smíchov - dům čp. 1114/19

Informace

Navštíveno: 22. 5. 2021

Historie: Tento činžovní dům byl postaven v neorenesančním slohu s prvky secese podle plánů architekta Bernarda Nedvěda v roce 1907. O sochařskou výzdobu se pak postaral sochař F. Vokálek. Dům má podobu čtyřpatrové a velmi bohatě zdobené stavby a její původní vzhled se zachoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/cinzovni-dum-15305642

Zdroj: http://www.staletapraha.cz/media/2014_1/clanky-cele/sp-1-2014-04-svoboda-fasady.pdf

Dojmy: Krásný a bohatě zdobený činžovní dům.

Mapa

a

Fotografie

×