Řepy - kaple poutní cesty do Hájku

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Tato barokní kaple byla vystavěna někdy mezi lety 1720 – 1734 jako součást poutní cesty z Pražské Lorety do kláštera v Hájku. Celkem měla tato cesta 20 zastavení, která byla od sebe ve vzdálenosti 700 – 1100 m. Každou kapličku pak dotoval jiný donátor z vyšší šlechty. Tato kaplička byla postavena za přispění Jana Filipa ze Sikingenu, který byl polním maršálkem a Pražským velitelem. Kaple byla postavena v karlovarské ulici v Předních Jivinách. V průběhu 2. poloviny 20. století přestala tato kaple být udržována a postupně chátrala. Nakonec byla v roce 2009 přenesena na své současné místo a celkově rekonstruována do své současné podoby.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná barokní kaplička, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×