Přední Kopanina - rotunda sv. Máří Magdalény

Informace

Navštíveno: 2. 12. 2015

Historie: Neomítnutá stavba je provedena z drobných opukových kvádříků, dobývaných pravděpodobně přímo z místního lomu, který je dodnes známým zdrojem tohoto materiálu. Ústřední část kostela představuje okrouhlá loď, jejíž vnitřek měří napříč přes pět metrů, na východní straně se k lodi připojuje půlkruhová apsida, na straně západní pak štíhlá věž přibližně čtvercového půdorysu. Výzkum v roce 1983 prokázal, že toto rozvržení kostela je původní, z doby jeho stavby, která sice není písemně blíže doložena, ale všeobecně se klade do první poloviny 12. století. O této rotundě také koluje legenda že ji založila prý sama sv. Ludmila. Přítomnost portálu v patře jižní stěny věže, vykládaného jako vstup na emporu, pak může pro toto období naznačovat existenci panského sídla v sousedství této strany kostela. K jižní straně rotundy byla v pozdější době připojena pravoúhlá přístavba, která v současnosti plní funkci hlavní lodi, zatímco rotunda se stala presbytářem a věž slouží jako sakristie. Funkční uspořádání kostela je tak dnes, oproti obvyklé orientaci k východu, pootočené o 90 stupňů. Současná podoba kostela sv. Máří Magdaleny je výsledkem novověkých úprav. Po zřícení klenby roku 1779 byla rotunda nadlouho ponechána svému osudu. Teprve v letech 1852 až 1858 došlo k rozsáhlé obnově podle projektu Karla Wiesenfelda (1802-1870), dlouholetého profesora stavitelství na pražské polytechnice (jde vůbec o jediný případ Wiesenfeldovy vlastní stavební činnosti). Zaklenutí bylo tehdy obnoveno dřevěnou konstrukcí namísto kamenné, věž znatelně zvýšena, provedeny nové okenní otvory (za nezměněná, středověká jsou dnes považována jen dvě okénka, jedno v přízemí západní strany věže, druhé na jihovýchodní straně apsidy). Z inventáře kostela vyniká opukový oltářní reliéf s výjevem Ukřižování, nejistého stáří, snad z druhé poloviny 17. století. Za zmínku dále stojí obraz Klanění Tří králů s postranními postavami sv. Václava a sv. Ludmily od Josefa Hellicha z roku 1861 a obraz sv. Máří Magdaleny od Viléma Kandlera. Ze staršího vybavení se dochovala gotická pískovcová křtitelnice. Okenní vitráže pocházejí z 90. let 20. století. Zatím poslední rekonstrukce objektu byla dokončena roku 2000.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_M%C3%A1%C5%99%C3%AD_Magdaleny_(P%C5%99edn%C3%AD_Kopanina)

Dojmy: Je příjemné zabloudit do malé vesničky a oběvit takový poklad.

Mapa

a

Fotografie

×