Podolí - dům čp. 73/6

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být a pravděpodobně i je starší. Stavení pravděpodobně bylo vystavěno v barokním slohu a následně bylo klasicistně upraveno. V průběhu 20. století prodělala tato usedlost několik úprav, které značně znehodnotili jeho původní vzhled, i tak si ale zachovalo svou velkou část své původní podoby. Jedná se o přízemní zděné stavení, které je kryté valbovou střechou.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×