Michle - dům čp. 94

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena buď v průběhu 19. století či na počátku 20. století. Stavení bylo postaveno jako přízemní zděný domek, který je krytý polovalbovou střechou. Ke stavení pak byla přistavěna někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století garáž.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×