Krč - Kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Kaple svaté Anny stojí na území Prahy 4 - Krč, u křižovatky ulic Bránická a Dolnokrčská. V roce 1859 ve středu tehdejší obce Dolní Krč byla postavena malá kaplička církve římskokatolické. Na jejím místě v roce 1881 byla vybudována větší klacisistní kaple podle plánů stavitele Josefa Misterky a v srpnu téhož roku byla vysvěcena. Po konci 2. světové války přestala tato kaple být udržována a postupně chátrala. V roce 1979 byly objekty centra bývalé obce Dolní Krč zbourány z důvodu výstavby komunikace jižní spojky. Kaple zůstala stát osamocena a ve špatném stavu, pro liturgické účely se už nepoužívala. V roce 1989 firma Armabeton zpracovala dokumentaci na rekonstrukci kaple a následně ji provedla. V současné době kaple slouží Československé husitské církvi a od roku 1992 je zapsána do seznamu kulturních památek. Osamoceně stojící jednolodní kaple na obdélném půdorysu s ukosenými rohy v severozápadní části. Sedlová v závěru polygonálně ukončená střecha je vygradována sanktusníkem s cibulkou a křížkem. V rámci novodobé rekonstrukce byla opatřena ohradní zdí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9_Anny_(Kr%C4%8D)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-anny-15657962

Dojmy: Malebná kaplička, která stojí na místě původní Dolní Krče.

Mapa

a

Fotografie

×