Kunratice - Bartůňkův mlýn

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Bartůňkův mlýn (Dolejší) je vodní mlýn v Praze 4-Kunraticích, který stojí na Kunratickém potoce pod hrází Dolnomlýnského rybníka. Vodní mlýn byl vystavěn pravděpodobně v polovině 18. století v barokním slohu. Roku 1764 je zmiňován kunratický mlynář Vavřinec Prochaska. Následně tento mlýn zpustl. 20. března 1794 koupil pustý mlýn za 564 zlatých Jan Sýkora, který jej nechal obnovit v klasicistním slohu. Následně jej 11. června 1803 vyměnil s Vojtěchem Tomsou za jeho Horní mlýn. Mlýn byl oceněn na 3500 zlatých a ještě tentýž den jej Vojtěch Tomsa prodal za 5500 zlatých Matouši Jirouškovi. Při dalším prodeji roku 1807 je zaznamenán kromě mlýna také inventář 3 krávy, 10 vepřů a 3 úly včel, vše za 12 000 zlatých. Roku 1841 koupil mlýn Jan Bartůněk za 2800 zlatých V roce 1913 zde byla zřízena výletní restaurace. Bartůňkově rodině patřil mlýn až do roku 1948, kdy byl znárodněn a byla zde zřízena školní družina. V tomto období následně mlýn postupně chátral. Nakonec po roce 1989 jej rodina dostala při restituci zpět. Vodní mlýn byl vystavěn pravděpodobně v polovině 18. století. Roku 1764 je zmiňován kunratický mlynář Vavřinec Prochaska. 20. března 1794 koupil pustý mlýn za 564 zlatých Jan Sýkora, který jej 11. června 1803 vyměnil s Vojtěchem Tomsou za jeho Horní mlýn. Mlýn byl oceněn na 3500 zlatých a ještě tentýž den jej Vojtěch Tomsa prodal za 5500 zlatých Matouši Jirouškovi. Při dalším prodeji roku 1807 je zaznamenán kromě mlýna také inventář 3 krávy, 10 vepřů a 3 úly včel, vše za 12 000 zlatých. Roku 1841 koupil mlýn Jan Bartůněk za 2800 zlatých a jeho rodině patřil až do roku 1948, kdy byl znárodněn; po roce 1989 jej rodina dostala při restituci zpět. Před rokem 1913 byla při mlýně zřízena výletní restaurace. Počátkem 50. let 20. století byl adaptován pro potřeby školní družiny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bart%C5%AF%C5%88k%C5%AFv_ml%C3%BDn

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bart%C5%AF%C5%88k%C5%AFv_ml%C3%BDn

Dojmy: Malebný mlýn, který jsem bohužel nenafotil, jelikož jsem o něm bohužel nevěděl.

Mapa

a

Fotografie

×