Holešovice - Sokolovna

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: K založení místního Sokola došlo dne 24. srpna 1884. Od této doby zdejší Sokol se stal celkem vyhledávanou tělovýchovnou jednotou, i když v této době se cvičilo převáže v dnes již zaniklém hostinci u Zeleného Stromu. Postupně začala ale vznikat touha po získání vlastní tělocvičny, a tak bylo v roce 1896 rozhodnuto o koupi tohoto pozemku. Již v roce 1899 byla vypsána soutěž na návrh zdejší Sokolovny. Tuto soutěž vyhrál stavitel Josef Žák, ale pro postavení sokolovny byl vybrán návrh, který se umístil na druhém místě od Františka Josefa Hodka. Základní kámen byl položen ku příležitosti 20-ti letého jubilea založení zdejšího Sokola. Samostatná výstavba probíhala mezi lety 1905 – 1906 a o výstavbu se postaral stavitel Josef Vahňa. Vyrostla tak současná budova tělocvičny v neorenesačním slohu. Slavnostní otevření této tělocvičny pak proběhlo dne 9. září 1906. Zdejší Sokol pak fungoval až do roku 1941, kdy se stal nelegální činností. Po konci 2. světové války došlo opět k obnovení tohoto tělovýchovného spolku. Bohužel s nástupem socialistického totalismu zdejší Sokol byl postupně zničen a jednotlivý členové pozatýkáni. Tuto tělocvičnu tak získalo ministerstvo Vnitra a užívala ji tak Rudá Hvězda Praha. Po sametové revoluci byl zdejší Sokol opět obnoven ale tuto tělocvičnu získal v restituci až v průběhu 2. poloviny 90. let či na počátku 21. století. V této době se také tato zajímavá budova dočkala svého restaurování.

Zdroj: http://www.sokol-p7.wz.cz/historie.html

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sokolovna-14141531

Dojmy: Krásná a velmi bohatě zdobená stavba.

Mapa

a

Fotografie

×