Hradčany - sloup Panny Marie Einsiedelnské

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Sloup se Panny Marie Einsiedelnské je pozůstatkem portálu stejnojmenné kaple stojící proti sousoší sv. Václava na hradní rampě Pražského hradu. Sloup na čtyřhranném soklu nese sousoší Panny Marie s umučeným Kristem v klíně. Jedná se o raně barokní dílo neznámého autora z doby okolo roku 1672. Sousoší stávalo u raně barokní kaple Panny Marie Einsiedelnské zasvěcené švýcarské madoně v místech ze zadní strany dnešního Salmovského paláce. Část kaple byla roku 1791 zbourána, a tak vznikla ohrazená plošina Kajetánka, odkud je krásný pohled na Malou Stranu a na Prahu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad%C4%8Dansk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD#Socha%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BDzdoba

Dojmy: Mladší socha stojící na mnohem starším sloupu.

Mapa

a

Fotografie

×