Hlubočepy - PR Prokopské údolí

Informace

Navštíveno: 14. 3. 2015

Historie: Toto údolí místy hluboké až 70 m, je považováno za jednu z nejkrásnějších přírodních krás prahy. Celé toto údolí je hlavně proslaveno paleontologickými ložisky, které sahají od svrchního ordoviku až po střední devon. Celé toto údolí je lemováno strmými skalami, a opuštěnými lomy. Také se zde nacházela jeskyně, která ale byla z většiny v roce 1890 odtěžena. V této jeskyni se našli pozůstatky mamuta, medvěda, nosorožce, zubra, soba, koně, lva, ale i člověka a podle legendy, zde pak sváděl svoji bitvu sv. Prokop proti ďáblu. V tomto údolí sbíral zkameněliny také francouzský inženýr Joachim Barrand, který se věnoval především sběrem zkamenělin v Praze a jejím okolí. V roce 1978 pak byla tato lokalita prohlášena přírodní rezervací, a tak je toto úžasné místo nyní chráněno před ničivými vlivy člověka.

Zdroj: http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/prirodni-rezervace-prokopske-udoli---prirodni-klen.aspx

Dojmy: Příjemné skalnaté údolí, ve kterém si člověk krásně odpočine.

Mapa

a

Fotografie

×