Holešovice - Národní Technické muzeum

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: K založení Národního technického muzea došlo dne 5. července 1908, tehdy se ještě jmenovalo Technické muzeum království českého. První expozice tohoto muzea pak byla otevřena dne 28. září 1910 ve Swarzenberském paláci na Hradčanech. Po velké válce byly uspořádány sbírky pomocích, kterých se podařilo našetřit na novou stavbu, kterou navrhl Milan Babuška a byla vystavěna na letné v letech 1938 – 1941. Budova byla ale ihned zabavena okupační mocí a bylo zde zřízeno ministerstvo pošt, a tak se muzeum přestěhovalo do provizorních prostor Invalidovny v Karlíně. Po roce 1945 se snažilo muzeum získat budovu zpět, to byla ale velmi trnitá cesta část budovy pak získalo muzeum v roce 1948, ale v části sídlili instituce až do roku 1990. Následně bylo muzeum v roce 1951 zestátněno a otevřeli se nové expozice zaměřené na dopravu, hornictví, hutnictví, astronomii, geodézii, elektrotechniku, strojírenství a filmovou techniku. V roce 1990 byla celá budova předána potřebám národního technického muzea. V roce 2003 pak byla zahájena rekonstrukce této stavby, která byla dokončena v roce 2013 a tím byla dokončena i stavba podle pana Babušky.

Zdroj: http://www.ntm.cz/muzeum/historie-muzea

Dojmy: Velmi zajímavá expozice, kde jsou vlaky, letadla a mnoho dalšího. Vevnitř jsem ale nefotil.

Mapa

a

Fotografie

×