Hradčany - Malý Černínský palác

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházela středověká gotická zástavba, která je poprvé zmiňovaná v roce 1383, ale v ro 1541 zasáhl Hradčany s Malou Stranou ničivý požár, který se nevyhnul ani této zástavbě. Zdejší domy zůstali tak opuštěné až do roku 1562, kdy zde vyrostla renesanční zástavba. V roce 1718 zakoupila zdejší pozemky hraběnka z Valdštejna pro Františka Černína, který hned v roce 1720 započal s velkou přestavbou zdejších objektů. Přestavbu vedl architekt František Maxmilián Kaňka a vybudoval zde budovy jízdárny, sala Tereny, kočárové kolny, byty pro úředníky a na nádvoří kašnu s Neptunem. Na počátku 19. století ale Černínové neměli pro tuto budovu využití a zájem ji nadále udržovat, a tak šla do dražby, kde byla roku 1841 prodána. V roce 1846 sloužil areál jako donucovací pracovna a následně byla zbořená část, kde byli jízdárny. Někdy kolem roku 1860 došlo k celkové obnově tohoto areálu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15573428&sequence=1&mode=parametric&indexId=47323%2F1-963&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Netypická a krásná nárožní budova, která pokračuje až k Pražské Loretě.

Mapa

a

Fotografie

×