Hradčany - dům u Tří Červených Lvích Hlav

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Toto původně renesanční stavení bylo původně vystavěno a spojeno s domem čp. 152. V roce 1591 byli tyto dva domy od sebe odděleny. V letech 1632 – 1659 v tomto domě žil sochař Arnošt Jan Heidelberger. Následně byl tento dům roku 1673 barokně přestavěn a získal tím svůj současný vzhled. Samotná barokní fasáda pak vznikla v letech 1753 – 1772.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-tri-cervenych-lvich-hlav-15578516

Dojmy: Zajímavá bohatě zdobená stavba.

Mapa

a

Fotografie

×