Holešovice - Letenský kolotoč

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tento neorenesanční pavilon s kolotočem byl vystavěn někdy mezi lety 1892 – 1893. Na kolotoči se pak nachází různě velké figury koní, které jsou potažené skutečnou koňskou kůží a nacházeli se tam původně malé lavice. Kolotoč byl pak poháněn lidskou silou. V roce 1894 byl tento kolotoč přesunut na nynější místo. Ve 30. letech 20. století pak prošel kolotoč prvními úpravami, kdy byli nahrazeny lavice plechovými autíčky a ruční pohon elektromotorem. V roce 1981 pak byl tento elektromotor nahrazen motorem novým, který se ale točí rychleji než motory původní. V roce 1995 pak proběhla rekonstrukce pavilonu. V 1. čtvrtině 21. století pak byl zrekonstruován také interiér. V současnosti je to nejstarší původní a funkční kolotoč v Evropě.

Zdroj: http://www.letenskykolotoc.cz/history/

Dojmy: Škoda že kolotoč byl zavřený, doufám že jej někdy uvidím i zevnitř.

Mapa

a

Fotografie

×