Hradčany - Kapitulní Děkanství

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně renesanční objekt kapitulního děkanství, obsahující v sobě též zbytky románských a gotických konstrukcí nechal v letech 1705–06 vrcholně barokně přestavět kapitulní děkan Adam Ignác Mladota ze Solopysk. Autorem projektu byl Jan Blažej Santini-Aichel. Stavba je vznosná sedmiosá dvoupatrová budova je členěna poměrně plochým štukovým dekorem. Pouze rozměrná okna piana nobile jsou opatřena výrazným rámováním v němž se mj. uplatňují v rytmu ABBABBA řazené trojúhelně a segmentově projmuté nadokenní římsy. Střední část budovy vrcholí nízkým trojúhelným štítem, do něhož je vložen segment, v němž je v bohatě formovaných kartuších umístěna trojice znaků metropolitní kapituly, děkanství u sv. Apolináře a děkana Mladoty. Celá, zdánlivě prostá fasáda je řešena značně vynalézavým, invenčně bohatým způsobem typickým pro Santiniho architektonickou tvorbu. V interiéru se nachází v pravé části přízemí sál někdejší kapitulní knihovny s bohatou malířskou výzdobou z roku 1725 od Jana Ezechiele Vodňanského.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapituln%C3%AD_d%C4%9Bkanstv%C3%AD_(Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad)

Dojmy: Zajímavá stavba, která jakoby nepasuje do architektury areálu hradu.

Mapa

a

Fotografie

×