Háje - kaple sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tato malá obecní kaple byla vystavěna roku 1841 ve středu tehdejší obce Háje, podle plánů pro mne neznámého architekta. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple být udržována a pozvolna chátrala. Nepomohlo tomu ani zbourání okolní zástavby a vybudování panelových domů. V té době hrozila demolice i této kapli, naštěstí zničena nebyla, jen se dostala do havarijního stavu. Nakonec se kapličky ujal Klub Za starou Prahu v čele s JUDr. Oldřichem Horou a v roce 1985 inicioval rekonstrukci, jejímž sponzorem byla Česká státní pojišťovna. Celkový projekt záchrany kaple připravili architekti Josef Hyzler a Zdeněk Fuka. V rámci záchrany kaple byla zrestaurována válcová věžička se zvonicí. Josefu Hyzlerovi se dokonce podařilo sehnat zvon ze starého kostela na Moravě, který by jinak byl zřejmě zničen. Zvon byl osazen a je na kapli dodnes. Litinová soška sv. Jana Nepomuckého byla během stavebních prací deponována v Malostranské mostecké věži v prostorách Klubu a jeho péčí byla i restaurována. Upraveno bylo i nejbližší okolí kaple a podél vzrostlých lip, kterým rovněž z důvodu rozsáhlých výkopových prací hrozila v období výstavby sídliště záhuba, byly osazeny lavičky. Zatím poslední opravy se tato kaple dočkala roku 2005, kdy byla provedena zemní izolace a oprava omítky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(H%C3%A1je)

Dojmy: Zajímavá jednoduchá, a také trochu netypická kaplička.

Mapa

a

Fotografie

×