Hradčany - Dům u Kundraticů

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Původně na tomto místě byla gotická středověká zástavba, která postupem času zanikla a vyrostli na ní dva renesanční domy, které byli následně spojeny v tento dům. Nakonec toto stavení získalo v průběhu 2. poloviny 17. století svou raně barokní fasádu a tím získal tento dům svůj vzhled. V průběhu 2. poloviny 20. století byl tento dům opuštěn a začal pozvolna chátrat. To mělo za následek, že se z této stavby stala velmi sešlá budova. Nakonec v prvních 20. letech 21. století prošla stavba menší rekonstrukcí, která měla za úkol zachránit statiku budovy a následně se v době mé návštěvy chystala celková přestavba této budovy na luxusní byty.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-kundraticu-15575557

Dojmy: Velmi impozantní dům, škoda že jsem nikde nedohledal více z historie této stavby.

Mapa

a

Fotografie

×