Holešovice - Stroj času

Informace

Navštíveno: 3. 5. 2015

Historie: Autorem je sochař a profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Vratislav Karel Novák (1942–2014), který se kinetickým uměním zabýval od roku 1968. Během pobytu na Miami University v Ohio v letech 2001-2002 vytvořil spolu s americkou umělkyní Suzan Rae Ewingovou 27 m vysoký kinetický objekt Krystalová věž, představující symbol svobody, který zvítězil v mezinárodní soutěži v Cincinnati. Pražský objekt, který autor nazval Stroj času měl svým umístěním na podstavci bývalého Stalinova pomníku rovněž symbolizovat neúprosné plynutí času a varovnou připomínku minulosti. Stroj svým vzhledem připomíná Mälzelův metronom a ačkoliv jeho mechanická konstrukce je jiná, vžil se spíše název Metronom. Spolu s kyvadlem je vysoký 25 m a váží 7 t. Stroj pohánějící pohyblivé součásti je uložen v tříbokém jehlanu. Kyvadlo s výkyvem 60 stupňů je vyváženo vahadlem se dvoutunovým závažím. Byl vyroben společností ČKD Racionalizace na objednávku Společnosti pro Československou všeobecnou výstavu. Pro obavy z narušené statiky podstavce po odstřelení Stalinova pomníku nemohl být metronom instalován za pomocí jeřábu. Byl sem dopraven a usazen pomocí velkého vrtulníku 15. května 1991 u příležitosti Všeobecné československé výstavy v Praze. Původně vznikl jako dočasná stavba. V roce 2003 byl využit k propagaci referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii, kdy se jeho kyvadlo pohybovalo mezi slovy ANO a NE. Roku 2009 zase symbolicky odměřoval čas předsednictví České republiky Evropské unii. Pražský metronom bohužel čím dál častěji postihují poruchy, takže bývá někdy i dlouhé týdny mimo provoz. Poslední velká rekonstrukce proběhla v roce 2015.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_metronom

Dojmy: Zajímavá technická památka, jen škoda že většinou nejde.

Mapa

a

Fotografie

×