Hradčany - Arcibiskupský palác

Informace

Navštíveno: 3. 1. 2014

Historie: Toto honosné sídlo nechal vybudovat v 60. letech 16. století Pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice a vzniklo přestavbou z renesančního Gryspekovského paláce. Následně byl v letech 1559 – 1600 rozšířen a v roce 1676 na něm byla provedena barokní přestavba podle plánů J. B. Matheye. Následně proběhla roková přestavba v letech 1764 – 1765 podle plánů J. J. Wircha, která dala tomuto paláci současný vzhled. Uvnitř se nachází soubor čtyř gobelínů, kde je námět Nové Indie a byli vytvořeny v roce 1753 – 1756, dále tam jsou obrazy od M. V. Halbaxe a P. J. Branda a fresky od D. Alexia.

Zdroj: http://www.kralovskacesta.cz/cs/prohlidka/objekty/arcibiskupsky-palac.html

Dojmy: Nádherně zdobená budova, škoda jen že jsem se člověk nedostane dovnitř.

Mapa

a

Fotografie

×