Dejvice - Malý Mlýnek

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Malý mlýnek (Malej mlejn) je bývalý vodní mlýn v Praze 6-Dejvicích, který stojí na Šáreckém potoce v Šáreckém údolí. Vodní mlýn byl založen pravděpodobně krátce po roce 1700 Pavlem Malým, který je k roku 1721 uveden jako majitel okolních pozemků, a rodině Malých patřil až do roku 1784. Tehdy byl mlýn drobnou barokní stavbou. Mlýnskou strouhu, dle zápisu z roku 1770, „měl mlynář dobře čistit, aby přespříliš zadržovaná voda nepřetékala a nezaplavovala sousední panské louky.“ S vlastníkem sousední usedlosti Šatovka, královským účetním radou Jiřím Josefem Frankem, vedl Malý spor o vodu, protože Frank ji z Šáreckého potoka nechal odvést k zavlažování své štěpnice a loučky. Rada Frank při tomto sporu údajně zbil španělkou mlynáře Moce, majitele mlýna v Podbabě. Roku 1784 byl mlýn připsán manželovi Kateřiny Malé, který jej o sedm let později prodal za 1010 zlatých spolu s ovocnou zahradou o výměře 540 sáhů a menším polem o velikosti 195 sáhů. Stabilní katastr zaznamenává kolem roku 1840 při mlýnu jedno pole (260 sáhů), dvě pastviny (225 a 115 sáhů), dvě zahrady (245 a 405 sáhů), zahrádku (30 sáhů) a dvě cesty (20 a 40 sáhů). Jedna z těchto cest vedla k mlýnu ze severu po můstku přes Šárecký potok a zřídil ji Vojtěch Dvořák v roce 1834, protože stará cesta byla často stržena povodněmi. Původně nevelká obdélná budova na půdorysu písmene „L“ byla postavena na klesajícím terénu na malé základně. Mlýn poháněla voda z vlastního náhonu, který začínal u usedlosti Duchonská, a za mlýnem vedla zpět do Šáreckého potoka. V 19. století byla budova mlýna značně rozšířena v klasicistním slohu. K původnímu jádru bylo přistavěno kolmé křídlo pravděpodobně ve 2. polovině 19. století. Obytná část má segmentová francouzská okna a střechu s polovalbou, ve které jsou prolomena střešní okna. Další část stavby je patrová s jednoduchými lícovými okny s pásovou šambránou. Ve 2. polovině 19. století ale značně klesl tok Šáreckého potoka, a tak byla zdejší mlynářská činnost ukončena a v roce 1890 zde začali bratři Wolrábové vyrábět tepané bronzové předměty. V roce 1948 byl tento mlýn znárodněn a od roku 1950 zde začala fungovat firma na výrobu lepidel ROHOPLAST. Tato firma zde byla až do 90. let 20. století, kdy usedlost zakoupil filmový kameraman Ilja Bojanovský, který nechal tento mlýn rekonstruovat.

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/392-maly-mlynek

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_ml%C3%BDnek_(Dejvice)

Dojmy: Malebný mlýn, který je ukryt při pohledu ze silnice stromy.

Mapa

a

Fotografie

×