Rudolice - tvrz Rudolice

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tato tvrz pro mě neznámého stáří, patřila původně Oseckému klášteru. Dle památkového katalogu byla tato tvrz vybudována v 1. polovině 18. století spolu s okolními hospodářskými staveními, čemuž se mi moc věřit nechce, jelikož z logiky, proč by někdo stavěl tvrz tak pozdě? Každopádně tvrz jako taková je velmi dobře udržována, jen okolní stavby jsou mírně sešlé.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/tvrz-1251955

Dojmy: Zajímavé stavení, které je udržované a postupně se opravuje také celý areál.

Mapa

a

Fotografie

×