Rudolice v Horách - dům čp. 46

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: Toto malebné lidové stavení krušnohorského typu bylo vybudováno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno v mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo vybudováno jako přízemní stavba, která má přízemí zděné z lomového kamene a štíty jsou pak kryty bedněním z ozdobného šindele. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byli odsunuti také obyvatelé tohoto stavení, ale toto stavení za celou dobu nepřestalo sloužit svému účelu určenému k trvalému pobytu.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×