Patokryje - dům čp. 57

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné pravděpodobně barokní stavení bylo vytaveno pravděpodobně někdy v 18. století, ale nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843. Po odsunu německého obyvatelstva po konci 2. světové války v průběhu 2. poloviny 20. století tato stavba velmi sešla a v době mé návštěvy tak byla tato stavba sešlá.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×