Nová Ves v Horách - kostel sv. archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 21. 7. 2018

Historie: První gotický dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl ale vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. Již roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. V roce 1768 se Nová Ves stala samostatnou farností. V roce 1779 byl vydán souhlas se stavbou nového kostela a stavba tohoto barokního kostela byla zahájena v roce 1780. V roce 1782 byla dokončena věž. Dne 14. září 1784 byly ze starého kostela přeneseny zvony a dne 19. září 1784 byl kostel vysvěcen. Ještě téhož roku byl kostel vysvěcen a starý kostel byl prodán. Starý kostel ale roku 1886 vyhořel a již nebyl nikdy obnoven, a tak postupně zanikl. Uvnitř tohoto kostela se nacházelo vybavení pocházející především 18. a 19. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být pravděpodobně udržován a pozvolna chátral. Vnitřní zařízení bylo následně pravděpodobně buď zničeno, a nebo rozkradeno. Své obnovy se tento kostel dočkal až v roce 2013, kdy prošel celkovou rekonstrukcí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Nov%C3%A1_Ves_v_Hor%C3%A1ch)

Zdroj: https://krusnohori-bez-hranic.cz/kostel-sv-michala-nova-ves-v-horach-bergneudorf

Zdroj: https://www.hrady.cz/?OID=9889

Zdroj: http://www.vrclesna.cz/cz/informacni-centrum-lesenska-plan/tipy-pro-vase-vylety/kulturni-a-technicke-pamatky/kostely-a-kaple/kostel-sv-michaela-archandela-a-nova-ves-v-horach-cz/

Dojmy: Zajímavý vesnický kostelík, který zažil dnes již zaniklou slávu tohoto městečka.

Mapa

a

Fotografie

×