Most - špitál s kostelem sv. Ducha

Informace

Navštíveno: 28. 2. 2018

Historie: Od poloviny 13. století provozovali jediný špitál v Mostě křižovníci s červenou hvězdou při své komendě. V 1. třetině 14. století si město postavilo vlastní gotický špitál sv. Ducha před hradbami při pražské cestě. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1351. Špitální kostelík je jednolodní stavba. Loď kostela je zdobena nástropní malbou od mosteckého rodáka a malíře Jana Václava Tschöppera (1728–1810) a oltář z roku 1724 nese obraz Narození Páně (z doby po roce 1774) od Ignáce Raaba. Kostel je přístupný lomeným portálem v jižní zdi nebo z chodby špitálu na západní straně. Budova samotného špitálu prošla v roce 1723 barokní přestavbou, která dala budově současný vzhled. Jedná se o obdélnou, jednopatrovou, trojtraktovou stavbu. Jejím prostředkem prochází dlouhá chodba s lunetovou klenbou. Hlavní průčelí o pěti okenních osách člení patrová a korunní římsa. Okna jsou ve štukových pásových rámech, střecha je valbová a krytá taškami. Celý tento špitál spolu s gotickým kostelíkem, který se v podstatě od výstavby nezměnil málem postihl stejný osud jako zbytek Starého Mostu, zachránil jej jen převoz děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1995 Národní památkový ústav v Ústí nad Labem dokončil rekonstrukci budovy špitálu a začal opravu gotického kostelíka. V patře bývalého špitálu sídlí Správa kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, Galerie výtvarného umění v Mostě a v přízemí se nachází restaurace U svatého Ducha. Celý areál špitálu se stal nejstarší stavbou na území Mostu a také jedinou stavbou zachovanou z původního gotického Starého Mostu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Špitál_svatého_Ducha_(Most)

Zdroj: http://www.mesto-most.cz/barokni-spital-sv-ducha/d-8438

Dojmy: I když budova špitálu vypadá klasicky barokně, jak jsme všichni u barokních staveb zvyklí, tak kostelík působí naproti tomu naprosto unikátně, až si člověk říká, jaké by bylo se projít ve Starém Mostu.

Mapa

a

Fotografie

×