Most - sloup sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 28. 2. 2018

Historie: Tento barokní sloup nechal vytvořit vážený Mostecký měšťan a sládek v pivovaru v Kopistech Michael Anton Laube na začátku 18. století. Samotný sloup vznikl v letech 1717 – 1719 a dlouhou dobu byl připisován sochaři Janu Adamovi Dietzovi, ale při kontrole tohoto sloupu v roce 2017 bylo zjištěno že jsou zde vysekána signatura sochaře Franze Antona Kuena, což byl významný Rakouský sochař. Ať tak či onak, sloup s dominantní sochou sv. Jana Nepomuckého na sloupu a sochami sv. Václava a sv. Vojtěcha na podstavci s jejich pozlacenými atributami, byl umístěn na Minoritském náměstí ve Starém Mostě. Každý světec měl v ruce svůj pozlacený atribut (sv. Vojtěch biskupskou berli, sv. Václav hrot praporce a sv. Jan Nepomucký olivovou ratolest a svatozář s pěti hvězdami), v podstavci se pak nacházel ještě prosklený otvor, kde byl umístěn jako relikvie nejhlavnější atribut sv. Jana a to jazyk. O tomto sloupu se dochovalo několik písemných zmínek, první pochází z roku 1779, kdy bylo 50. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a k tomuto sloupu tak putovalo procesí, které zde zazpívalo své litanie. Další zmínka pochází ze dne 29. března 1883, kdy popsal tento sloup Mostecký děkan P. Josef Elstner a uvedl zde že socha sv. Jana ztratila svou olivovou ratolest a krucifix byl poškozen.

V roce 1879 probíhala renovace minoritského kláštera a spolu s ním byl renovován i tento sloup. Následně měla proběhnout další renovace v roce 1916 a byl jí pověřen pražský sochař Jakob Kozourek, ale jestli byla opravdu provedena, již není známo. V roce 1924, byly opraveny ozdobné řetězy okolo sloupu. V roce 1938 měl být sloup opět renovován, ale vzhledem k vyhroceným politickým situacím k tomuto záměru nikdy nedošlo. V průběhu demolice Starého Mostu byl tento sloup v roce 1976 přesunut na faru v Českých Zlatníkách, kde byl opraven akademickými sochaři Karlem Pauzerem a Bořivojem Rakem. V létě v roce 1989, byl sloup přesunut pod dohledem akademických sochařů Michaela Bílka a Bohumila Zemánka na jeho současné místo. Následně proběhla renovace sloupu akademickými sochaři Jiřím Wolfem a Jiřím Kaifoszem. V roce 2017, byla sundána socha sv. Vojtěcha a předána k renovaci restaurátorovi Radomilovi Šolcovi, postupně by takto měl být renovován celý sloup se všemi sochami.

Zdroj: http://www.mesto-most.cz/sloup-se-sochami-sv-jana-nepomuckeho-a-zemskych-patronu/d-4050

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=13988062&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavě krásně zdobený sloup, i když v době mé návštěvy zde již chyběla socha sv. Vojtěcha.

Mapa

a

Fotografie

×