Mariánské Radčice - Smírčí kříž 0893

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen neznámo kdy, a neznámo kým. Tento kříž dle pověsti je upomínkou na souboj dvou Carských ruských důstojníků, který jeden z nich pravděpodobně nepřežil, bohužel se tato pověst vztahuje i k smírčímu kříži 0894. Tento kříž byl původně umístěn v Albrechticích, ale tato vesnice v průběhu 2. poloviny 20. století byla zničena z důvodu rozšiřující se těžby uhlí, a tak byl tento kříž někdy v tomto období přesunut na současné místo, kde se stal kulturní památkou. Samotný kříž je vysoký 77 cm, široký 50 cm a tlustý 18 cm. NA kříži nejsou zachovány žádné reliéfy, ani nápisy.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43821/5-5066

Zdroj: http://www.smircikrize.cz/marianskeradcice.htm

Dojmy: Velmi zajímavý kříž, u kterého by mě zajímalo ke kterému se vztahuje tato pověst.

Mapa

a

Fotografie

×