Mariánské Radčice - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Toto malebné stavení bylo vystavěno nejpozději v roce 1719, jak dokládala datace na soše sv. Josefa. Každopádně toto stavení bylo vystavěno v barokním slohu a je lidově pojmenováno stará fara. Pravděpodobně je stavení postaveno podle plánů Octavia Broggia. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento dům být dostatečně udržován, a tak pozvolna chátral. Díky chátrání bylo zvažováno zrušení památkové péče této stavby. Nakonec byla v roce 1991 ukradena barokní socha sv. Josefa, která se nacházela v nice hlavního průčelí. Právě tato socha měla na sobě dataci nesoucí roku 1719. Nakonec v roce 2017 prošla stavba celkovou rekonstrukcí a menší přestavbou pro potřeby stavebního úřadu, který tam nyní sídlí.

Zdroj: https://www.marianskeradcice.cz/verejne-zakazky?id=962&action=detail

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:43751/5-375

Dojmy: Nádherná a zajímavá stavba, která byla naštěstí v době mé návštěvy zrekonstruována a tím i zachráněna.

Mapa

a

Fotografie

×