Mníšek

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie:

Mníšek (německy Einsiedl) je malá vesnice, ležící v Krušných horách v nadmořské výšce 700-765 metrů asi 8,5 km severo-západně od Litvínova. Obec vznikla na staré obchodní cestě, která vedla z Prahy přes Krušnohoří do Saska. Cesta z Mostu pokračovala na Janov a Křížatky a odtud vedla přes Mníšek a Saydu do Freibergu. Archeologické nálezy dokládají, že osídlení zde bylo již na počátku 13. století. První písemná zmínka pochází až z roku 1425, kdy je Mníšek zmiňován jako celnice mosteckého hradu. Roku 1560 byla v místě vysvěcena poustevna a kaple pro osecké mnichy. Založení původní poustevny lze rovněž datovat do počátku 13. století. Místo sloužilo mnichům pro odpočinek při jejich poutích do saského kláštera Altzella a jako výchozí stanoviště při jejich pátrání po rudách. Při nich objevili nejen stříbro, ale má se také za to, že se podíleli na nálezu měďných žil v německém Mníšku. Od přítomnosti mnichů také osada získala svůj název. Roku 1562 věnoval Jan z Veitmile s povolením svého otce Šebestiána z Veitmile svým sedmnácti poddaným část lesa, aby si místo vyklučili a osídlili. Založení osady souvisí úzce s těžbou stříbra, především ale s velkou spotřebou dřeva při provozu hutí. V roce 1613 postihla obec epidemie moru, kterému podlehla většina obyvatel. Přeživší poté založili tradici každoroční poutě na svátek sv. Rozálie, ochránkyně před morem, do Nové Vsi v Horách. Během napoleonských válek Mníšek vyplundrovali francouzští vojáci. Obyvatelstvo se během krátkého obsazení ukrývalo v okolních lesích. Ani v 19. století neztratila dřívější obchodní cesta mezi Čechami a Saskem na svém významu a v letech 1841-1844 zde byla zde vybudována cesta. Slavnostní otevření silnice proběhlo 23. srpna 1844 za účasti rakouského arcivévody Štěpána. Už v roce 1835 byla v obci postavena škola a v roce 1887 byla postavena nová školní budova. V roce 1885 tu byla otevřena i pošta. Dle záznamů zde v roce 1869 žilo 475 obyvatel a největšího počtu obyvatel se vesnice dočkala roku 1880, kdy zde žilo 524 obyvatel. V letech 1869-1910 byl Mníšek osadou obce Janov, poté byl samostatnou obcí. Obyvatelstvo se živilo převážně prací v polesí, které patřilo městu Most, část obyvatel se zabývala zpracováním dřeva a výrobou dřevěných hraček. Ke konci 19. století se Mníšek stal oblíbeným výletním a prázdninovým místem. Ještě před 2. světovou válkou ze v roce 1930 žilo celkem 396 obyvatel. Po 2. světové válce bylo převažující německé obyvatelstvo vysídleno a mnoho opuštěných objektů zchátralo a bylo srovnáno se zemí. To mělo za následek ohromný počet obyvatel, který byl v roce 1950 pouhých 59 a následně rapidně klesal. Od roku 1961 je osadou Nové Vsi v Horách. Mníšek se stal postupně rekreační osadou. V témže roce zde již žilo jen 18 obyvatel, v roce 1980 již jen 5 a v roce 1991 dokonce 0. V době posledního sčítání z roku 2011 zde žilo 15 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%AD%C5%A1ek_(Nov%C3%A1_Ves_v_Hor%C3%A1ch)

Dojmy: Maličká vesnička, ve které je několik zajímavostí a krásná příroda.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_7393
IMG_7401
IMG_7368