Moravěves - Kříž

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento kamenný barokní kříž byl vytvořen nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843. Pravděpodobně je tento kříž zachycen i na 1. vojenském mapování z let 1764 – 1768, ale tato mapa byla zakreslována podle oka, takže jestli je to opravdu on není jisté, i když jiný kříž ve vsi nestojí, takže by to mohl být on. Jisté je, že po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kříž být udržován a postupně chátral. V době mé návštěvy byl relativně udržován a nabílen, ale již se nedochoval žádný text, ani datace.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříží nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×